Integritet

Registernamn

Aurora Exchange Oy kundregister

Användningssyftet för registret

För att underhålla kundinformation, kredit utlåtanden, kund identifiering, fakturering, underhåll av kundrelationer, marknadsföring och produktutveckling.

Registerinnehavare

Aurora Exchange Oy
Bulevarden 14, 00120 Helsingfors
+358 2 4809070
support@aurorax.co

Registeransvarig

Jarno Piironen

 

Registerinnehåll

– Information gällande kreditvärdighet och kundidentifiering: Namn, adress, personnummer, hemkommun, yrke, anställningsinformation, bankinformation, civilstånd, antal barn som bor i samma adress, boendeläge, information om inkomst- och utgifter angivna av kunden och som hämtats med tillstånd av kunden, aktion-, medel balansvärde- och kassaflödes information på bankkontot.

– Kontaktuppgifter: E-postadress, information om teleoperator som kunden har i använding, dirketmarknadsföringstillstånd- eller förbud.

– Information gällande kreditgivning, fakturering och indrivning: låneanhållan- och erbjudanden, betalningstidtabell, kundkontos balansuppgifter och aktioner, betalningsfördröjning och störningar, förflyttningar för indrivning, försäljning av fordringar och returnerade tillgångar.

– Uppgifter, samhörande till skötsel om kundrelationen och/eller marknadsföring som kunden själv angivit.

Uppgifter gällande lån, förvaras högst 5 år efter att krediten är utbetalad. De uppgifter, som samlats under kreditvärdighets kontrollen förvaras högst 1 år efter att lånetiden upphörts. Efter det rengörs datan endast för statistiska ändamål, så att personen kan inte kopplas till uppgifterna.

Vid utredning och hindran av penningtvätt och terroism, förvaras uppgifterna enligt hur lagen pliktgör och utan att förhindra den tillämpade lagstiftningen.

 

Informationskällor för registret

Registret sammanställs med personer och organisationer som uträtt ärenden med Aurora Exchange Oy. Registret kan sammanställas även med öppet tillgängliga källor.

Uppgifter samlas in på registret

-Från själva kunden

-Från statliga nummerdatabas

-Från Suomen Asiakastieto Oy och Bisnode Finland Oy

-Från befolkningsregistret

-Från banker via Instator Ab, med kundens tillstånd

-Från register, som upprätthålls av myndigheterna inom lagenliga gränser.

Regleringsenliga informations överlåtanden och informations förflyttning utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ovan nämnda personuppgifter överlåts vid uppdrag av registerinnehavaren endast till företag som ansvarar över fakturering, kundservice, kreditförvaltning och indrivning, som är förbundna att hålla kundens uppgifter konfidentiella och vid behov tillgängliga för myndigheterna.

Den registrerades uppgifter om kredit och dess skötsel kan överlåtas till andra kreditgivare, Suomen Asiakastieto Oy och/eller Bisnode Finland Oy:s och deras bevarade register, med samtycke av den registrerade.

Uppgifterna i registret förvaras inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Marknadsföring

Uppgifter från registret överlåts inte till tredje part för marknadsföringssyften. Aurora Exchange Oy kan använda registrerades uppgifter för eget direktmarknadsföring, distansförsäljning och andra direktmarknadsföring (elektroniska kommunikationsmedel med räknade)

Informations granskning

Den registrerade har rättighet att granska de uppgifter om hen själv, som sparats i personregistret (22.4.1999/523, 26§) och få kopia på det. Granskningen är gratis en gång om året.

Förbudsrätt

Den registrerade har rättighet att förbjuda registerinnehavaren att använda uppgifterna för direkt marknadsföring, distansförsäljning och för andra direktmarknadsföring. Den registrerade kan anmäla om förbud- och ersättningsanhållan till registeransvarige eller registerinnehavaren.

Registerförvaring

Registret är i elektronisk form i nätverk och apparater som är i registerinnehavarens användning och som erbjuder datateknikservice. Systemet är skyddat med tillräckliga tekniska åtgärder.

Utnyttjanderätt

Registret används av personer/organisationer som antingen är anställda på Aurora Exchange Oy eller gör uppdrag för Aurora Exchange Oy. Alla personer/organisationer som behandlar uppgifter är bunda till att hålla informationen konfidentiella. Tillgång till systemet är skyddat med tillräckliga tekniska åtgärder.