In Finland we have this thing called "reilu meininki” *

Två grundare Harry Nyroos och Mikko Ypyä märkte ett underligt drag inom konsumentkreditmarknaden: bankerna indriver höga räntor av låntagare utan att höja på servicekvaliteten och de räntor som erbjöds för investerare var mycket låga. Man kunde inte investera direkt i konsumentkrediter och det bästa skrapas bort från ytan. Någonting måste ändras.

Bästa lösningen för problemet var att grunda ett finansieringsbolag som skulle erbjuda bättre villkor för kunderna, jämfört med andra. Ekonomin växer bara när människor lånar och investerar pengar.

Aurora Exchange underlättar tillgången till pengar för dem som behöver det, och ger samtidigt en ny produktiv chans för dem som har överlopps pengar att investera. Alla har tillgång till direkt investering i konsumentkrediter genom en lånebörs och inte bara bankerna. Detta är en verklig innovation.

För grundarna är en transparent procedur viktig, en som är rättvis för båda parterna – de som behöver pengar och de som investerar pengar. Naturligtvis med ett högklassigt kreditbetyg.

De två begärde att lånebörsen tillåter både låntagare och lånerbjudare att erbjuda sina egna lånevillkor. De samlade ihop ett gäng med vilja att göra saker bättre och stark kunskap inom finansiering och försäkringar, marknadsföring och teknik.

Detta är vad finsk uppriktighet och rättvishet är som djupast. Det här betyder “reilu meininki” från Norden.

Efter det började det hända:

2015

– Bygga upp ett team och utvecklingsarbete igång med full fart.

– Samarbete med Instantor för tillgång till data i realtid, för kreditbetyg

– Samarbete med Mangopay, för att kunna verkliggöra internationalisering till ETA-länder.

2016

– Började med finansieringssamarbete med TEKES

– Kontrakt med Maiden Life för låneskyddsförsäkringen

– Beta-publicering i Finland

2017

– Series A- finansieringsvarv och Icecapital Pankkiiriliike Oy kom med som investerare

– Publicering av den enklaste prissättning på marknaden

– Merkantil lansering i Finland

– Preliminärregistrering i Tyskland öppnas

– Förberedelser för internationalisering till tyska och spanska marknaden

 

Dessa partnerskap och milstolparna formar en stark grund för en ärlig, rättvis och expanderande kreditplatform.

Vi lovar att efterleva enligt finska “reilu meininki” principer även inom internationella marknaden och som riktlinje för vår utveckling. Vi lovar vara en tillförlitlig partner för alla våra kunder – både för låntagare och investerare.

Välkommen med!

 

*Finlands mest kända filmregisör Aki Kaurismäki skapade på 1980-talet en dokumentfilm om mest kända stjärnor inom finsk rock och deras koncertturné. Tack vare filmen har de bevingade orden ”In Finland we have this thing called reilu meininki” lämnat sina spår. Frasen illustrerar den nordiska uppriktigheten och rättvisan – nu och överallt.

Jarno Piironen

CEO

jarno@aurorax.co

Juhani Paukkunen

CTO

jussi@aurorax.co

Gabriela Åkers

Customer Service Responsible

gabriela@aurorax.co

Kimmo Nikkonen

Sales Director

kimmo.nikkonen@aurorax.co

Masnad Hossain

Senior Software Developer

masnad@aurorax.co

Minh Nguen

Developer

minh@aurorax.co