Yksityisyys

Rekisterin nimi

Aurora Exchange Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietojen ylläpito, luottojen myöntämistä, asiakkaan tunnistamista, laskutusta, asiakassuhteen hoitoa, markkinointia ja tuotekehitystä varten.

Rekisterinpitäjä

Aurora Exchange Oy
Bulevardi 14, 00120 Helsinki
+358 2 4809070
support@aurorax.co

Rekisterinhoitaja

Jarno Piironen

Rekisterin tietosisältö

– Luottoluokitukseen ja asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot: nimi, osoite, henkilötunnus, kotikunta, ammatti, työsuhdetiedot, pankkiyhteystiedot, siviilisääty, samassa osoitteessa asuvien lasten lukumäärä, asumistiedot, asiakkaan ilmoittamat sekä asiakkaan luvalla hankitut tulo- ja menotiedot, pankkitilin tapahtuma-, keskisaldo- ja kassavirtatiedot

– Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinliittymän tiedot, josta asiakas on ottanut yhteyttä, suoramarkkinointilupa- tai kielto

– Luotonantoon, laskutukseen, ja perintään liittyvät tiedot: lainapyynnöt- ja tarjoukset, maksuaikataulut, asiakastilin saldotiedot ja tapahtumat, maksuviiveet ja häiriöt, perintään siirrot, saatavien myynnit ja palautuneet varat

– Asiakkaan itse ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

Lainoihin liittyvät historiatiedot säilytetään enintään 5 vuoden ajan luoton tultua maksetuksi. Luottokelpoisuuden tutkimisen yhteydessä saadut tiedot säilytetään enintään 1 vuosi laina-ajan päättymisestä, jonka jälkeen ne puhdistetaan tilastollisia tarkoituksia varten niin, että henkilöä ei voida yhdistää tietoihin.

Rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot säilytetään ylläolevan estämättä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriä koostetaan Aurora Exchange Oy:n kanssa asioineista henkilöistä tai yhteisöistä. Rekisteriä voidaan koostaa myös julkisista tai muuten yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Rekisteriin kerätään tietoja

– asiakkaalta itseltään
– valtakunnallisesta numerotietokannasta
– Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä
– väestötietorekisteristä
– pankeista asiakkaan luvalla Instantor AB:n kautta
– viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yllä eriteltyjä henkilötietoja luovutetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta ainoastaan laskutuksesta, asiakaspalvelusta, luotonhallinnasta ja perinnästä vastaaville yrityksille, jotka ovat sitoutuneet pitämään asiakkaan tiedot luottamuksellisina, sekä tarvittaessa viranomaisille.

Rekisteröidyn tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille, Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin rekisteröidyn sopimuksessa antaman suostumuksen perusteella.

Rekisterin tietoja ei säilytetä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Markkinointi

Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Aurora Exchange Oy voi käyttää rekisteröidyn tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

Tietojen tarkistus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot (HenkTL 26§) ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin. Kielto- ja oikaisupyynnöt rekisteröity voi ilmoittaa rekisterinhoitajalle tai rekisterinpitäjälle.

Rekisterin säilytys

Rekisteri on sähköisessä muodossa rekisterinpitäjän ja sen käyttämien tietotekniikkapalveluntarjoajien tietoverkossa ja laitteissa. Järjestelmä on suojattu riittävillä teknisillä toimenpiteillä.

Käyttöoikeus

Rekisteriä käyttävät Aurora Exchange Oy:n palveluksessa olevat henkilöt tai Aurora Exchange Oy:n toimeksiantoa suorittava henkilö / yhteisö. Kaikki tietoa käsittelevät henkilöt ja yhteisöt ovat sitoutuneet pitämään tiedot luottamuksellisina. Järjestelmiin pääsy on suojattu riittävillä teknisillä toimenpiteillä.